Print this page
“Էջմիածինը կանաչ ուխտավայր” ծրագրի PR

Ծրագրի նպատակն է նպաստել համայն հայոց  հոգևոր մայրաքաղաք Էջմիածնում իրականացվող բնապահպանական ծրագրերը դարձնելու տեսանելի և գրավիչ: Ծրագրի խնդիրն է մի շարք փոխկապակցված գործողությունների միջոցով <<կանաչ>> ուխտագնացության  գաղափարի շուրջ համախմբել տարբեր դերակատարների` խթանելու նրանց մասնակցությունը “Էջմիածինը կանաչ ուխտավայր” ծրագրին: Այն կազմված է չորս փոքր ենթա-ծրագրերից` <<Կանաչ հյուրընկալություն>> ֆիլմի նկարահանում, մասնակցություն Երուսաղեմի և Տրոնդհայմի բնապահպան ուխտանացությանը նվիրված միջազգային ժողովներին, ինչպես նաև Էջմիածնի Ներսիսյան անտառի խնամքի ու ցանկապատմանը նվիրված ՙԿանաչ Էջմիածին՚ ծրագիրը:  Այս աշխատանքների շնորհիվ Էջմիածինը աստիճանաբար դառնում է բնախնա ուխտագնացության մոդել այլ ուխտավայրերի համար ևս: 

 

Ծրագրի շահառուներն են Էջմիածնի ողջ բնակչությունը` 58000 և բազմահազար ուխտավորներ: