Նորություններ

Հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Եկեղեցու և ՔՀԿ-ների ազդեցությունը Հայաստանում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացների վրա» ծրագիրը որպես հաջողված ծրագիր ընդգրկվել է «Բնապահպանական կառավարման հզորացում ոչ կառավարական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման միջոցով–Ընտրանի ԵՄ-ՀԿ-ներ ծրագրի օրինակներ տարբեր երկրներից» հրատարակության մեջ: Այն տպագրված է ՓԴԾ Global կայքէջում`

https://sgp.undp.org/index.php?option=com_docman&view=list&slug=global-publications&Itemid=289#.WKwXxyMrI_U

և ՓԴԾ հայաստանյան ծրագրի կայքէջում՝

http://www.sgp.am/res/Publications/CD/EU-NGOs%20Publication_20161219_web.pdf:

  • Print
  • Email

Տեսադարան

Պատկերասրահ

Հետադարձ կապ

[spmap lat="40.1618907" lng="44.2898331" zoom="14" height="100" maptype="ROADMAP"]

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին,
Էջմիածին 1101, Հայաստան

Հեռ.` +374 10 517-157
Հեռ.` +374 10 517-216
Ֆաքս` +374 10 517-436