News

WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) initiated a training course within the framework of the "Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it" project for the priests and social workers serving in the Armenian Apostolic Holy Church Dioceses of Aragatsotn, Armavir, Shirak, Tavush,  Gougark,  Gegharkunik, Kotayk. Because of the Coronavirus pandemic, the training was held online. The trainer was psychologist Davit Gevorgyan.

Webinar priests armenia round table charity foundation 1

The online training focused on gender stereotypes and prejudices, as well as the psychological characteristics of discriminatory behavior derived from them. In addition, the connection between these stereotypes and domestic violence, as well as ways to deal with them, were emphasized. The priests also discussed the issues on the agenda of the communities under their auspices about the above-mentioned topic with the expert and received professional advice and guidance.

Webinar priests armenia round table charity foundation 3

For a decade from now, the WCC Armenia Round Table Charity Foundation, in cooperation with the United Nations Population Fund, implements projects aimed at preventing domestic violence in Armenia. Within the framework of these projects, continuous trainings were conducted for the clergy and social workers of the Armenian Apostolic Church, to carry out primary prevention of domestic violence, raising people's awareness in the communities and the RA Army, as well as providing personal, couple and family counseling.

Webinar priests armenia round table charity foundation 4

A special attention is paid to the consultation with newlyweds or young couples preparing for marriage. Domestic violence has a complex and multifaceted nature that requires a comprehensive approach. For this aim the Church and Armenia Round Table Charity Foundation are represented in interdisciplinary working groups to develop multi-professional practical mechanisms. Involving men in action within the framework of the project is the key to prevent domestic violence.

Webinar priests armenia round table charity foundation 5

The Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) within the framework of the “Bright Future for Youth” project provided scholarships to 46 young students studying in Armenian universities. The project is funded by the Armenia Round Table Inter-Church Charity Foundation (ART).


As a result of an open call announced in February 2020, in total 102 students applied for the scholarship of the "Bright Future for Youth" project, 69 of which for the reimbursement of the tuition fee for the spring semester. The selection of applicants was made with the participation of Sarkis Bakhian, the Executive Director of Aleppo-NGO, Araks Martirosyan, the Project Coordinator, Karen Nazaryan, Director of the WCC Round Table Foundation, Rubina Devrikyan, Program Manager, and Armen Nersesyan, Educational Program Coordinator of the ''My Step'' Foundation.


Due to the COVID-19 pandemic, the Commission conducted the discussion of applications online. The documents submitted by each applicant were minutely studied, taking into account the criteria for providing scholarships according to the project, namely, high academic performance, social activity and socio-economic needs. As a result of the considerations made by the members of the Commission, 46 students representing ten universities were selected. Scholars are citizens of Armenia, Syria, Iraq, Iran and Lebanon.


Congratulations to the scholarship recipients and good luck!!


Supported by WCC Armenia Round Table Charity Foundation, the "Bright Future for Youth" project was launched on 1 February 2020. The project aims to develop the skills of Syrians, Iraqi and other refugees and local youth, by providing them with scholarships, capacity building trainings and ensuring work experience through professional internships.

Armenia Round Table Charity Foundation, in cooperation with "Galaxy" Group of Companies, organized sweet June 1st celebration for the children and students of "Arevik" Social-Educational Centre in Ijevan, Tavush Region, Armenia.

 

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է կորոնավիրուսով պայմանավորված հակաճգնաժամային ծրագրերը: Այս անգամ սննդով լի փաթեթներ էին պատրաստվել Շիրակի թեմի հատուկ բազմանդամ ընտանիքների համար, որը կարող էր ապահովել ընտանիքին սննդով որոշակի ժամանակահատված: Փաթեթները լի էին ոչ միայն նպարեղենով, պահածոներով, բուսական յուղով, 10 կգ ալյուրով, տարբեր սննդարար ուտելիքներով, նաև երեխաների համար քաղցրավենիք էր նախատեսված: 36 բազմազավակ ընտանիքների տրամադրվեց այս աջակցությունը: Փաթեթները բաժանեցին Հայ Առաքելական Եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի աշխատակիցները:

shirak social centre Round Table Charity Foundation COVID 19 02 06 20 01

Սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ միայն միմյանց օգնելով կարող ենք հաղթահարել դժվարին իրավիճակը ու վիտամիններով հարուստ սնունդն ամուր ու անխոցելի կդարձնի ծնողներին ու երեխաներին, կպաշտպանի վարակներից ու տարատեսակ հիվանդություններից:

shirak social centre Round Table Charity Foundation COVID 19 02 06 20 03

Մեր նախորդ ծրագրերի մասին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ և այստեղ:

 The dioceses of the Armenian Apostolic Church also joined the anti-crisis measures with the support of Armenia Round Table Charity Foundation.

Ashtarak snund

Armenia Round Table charity foundation (World Council of Churches Armenia Round Table Charity Foundation-ART) also joined the fight against coronavirus. The social centres of the dioceses of the Armenian Apostolic Church, by the support of ART, compiled lists of volunteers and are ready to support the Government of Armenia for assisting people facing social problems during self-isolation. The list includes 109 volunteers. In addition, the social centres have already started the provision of necessary foodstuffs, stationery and other necessary items on their own initiative.

Ashtarak Snund 2

"Arevik" social-educational centre of Tavush Diocese of the Armenian Apostolic Church by the support of ART, prepared food packages. During the first stage of the project, in the primacy of Tavush Diocese, the centre’s volunteers and clergymen, led by His Grace Bishop Bagrat Galstanyan, the Primate of the Diocese of Tavush, and "armed" with masks sewn by "Telik" social enterprise the food parcels. The food packages also included "The sweet fruit preserve of the Monastery". They were distributed to 33 socially vulnerable families living in Ijevan, Gandzakar, Sevkar, Azatamut, Ditavan, Verin Karmiraghbyur communities.

Gyumri snund IMG 9428

With the funding of the Mother See, the staff of the Social-Educational Centre of Shirak Diocese have also prepared food packages on the voluntary basis during those days. By the blessing of His Grace Bishop Michael Ajapahyan, the Primate of the Diocese of Shirak, they provide grocery and food package for 200 families of Gyumri. In addition, hygiene items are also provided by Shirak Diocese. With the help of Church benefactors, 50 other families also have received food packages.

In order to assess and support the needs of the beneficiaries, the Social-Educational Centre cooperates with the regional and municipal authorities to eliminate overlaps and make support more targeted.

Gyumri kar IMG 9505

Women sew 5,000 masks in the centre. The project of making masks is implemented within the framework of a project initiated by the collaboration of Armenia Round Table Charity Foundation and Mother See of Holy Etchmiadzin. In general, within the framework of the project, it is planned to sew 20,000 masks in the social centres of Gyumri, Ijevan, Vanadzor and in the "Hayordats Tun" of Etchmiadzin.
In order to help the community, with the support of Shirak Diocese, bedding is being sewn that will be allocated to the inpatient departments of the region's hospitals. A few days ago, the Social-Educational Centre of Shirak Diocese donated blankets and hygiene items to the Gyumri Infectious Diseases Hospital and the Austrian Mother and Child Hospital. The employees of the canter are involved in both: all the works carried out on a voluntary basis and for their main work functions.

In April, under the auspices of the Diocese of Aragatsotn and Mother See of Holy Etchmiadzin, nutritional support has been provided to 115 socially vulnerable families. The center holds meetings with clergy and art classes online.

Karakert grenakan 1

By the initiative of NGO "Narek" 40 students of the elementary school operating at the Center of spiritual culture after St. Gregory of Narekatsi in Karakert of the Diocese of Armavir, providing hygiene items and stationery. The canter has moved all courses to online platform.

The social centres of Gavar and Vardenis of Diocese of Gegharkunik also have moved all courses to online platform. All the centres that have taken a distance course prove that one of the main obstacles is the lack of devices and the Internet in the families of some beneficiaries.

Join our efforts, donate here. Every penny counts!

There is no translation available.

Գեղարքունյաց թեմի Գավառի համայնքային կրթական կենտրոնը, ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված, խմբակների աշխատանքը և դասընթացները տեղափոխել է առցանց հարթակ։

IMG 62fc3201110d6dea3d06096cb41580a9 V
Անգլերենի դասապատրաստման խմբակն առավել քան անհրաժեշտ էր այս օրերին՝ օգնելու երեխաներին պատրաստելու դպրոցական հանձնարարաությունները: Առցանց ռեժիմով աշխատում են նաև երգի, նկարչության, տիկնիկային թատրոնի և մյուս խմբակները: Նկարչության խմբակի երեխաները հեռավար ուսուցմամբ պատրաստվում են նկարչական համահայկական 10-րդ փառատոնին։

There is no translation available.

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արագածոտնի թեմն ապրիլին սննդային աջակցություն է տրամադրել «Սուրբ Մարիանե» և Սաղմոսավանի սոցիալական կենտրոնների 47 սոցիալապես անապահով և ծանր դրության մեջ հայտնված ընտանիքների: Տրվել էր առաջնային անհրաժեշտության մոտ 9 կգ սննդամթերքի մեկական փաթեթ, որը կենտրոնի կամավորները տարել են ընտանիքների բնակության հասցեներ:

IMG 7e81b7900d374a8ab63b1858e0735470 V

Ամբողջ աշխարհում տարածում գտած համավարակի հետևանքների մեղմացման նպատակով Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը 30 միլիոն դրամ է տրամադրել ՀՀ տարածքում ապրող սոցիալապես անապահով և խոցելի ընտանիքներին պարենամթերքով ապահովվելու համար։

IMG 7efa549c5165dec2ba78e41d9fb4d980 V

Ապրիլի կեսին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հովանավորությամբ Արագածոտնի թեմն Աշտարակ քաղաքի 54 և Սաղմոսավան ու Արտաշավան գյուղերի 14 խոցելի ընտանիքներին տրամադրվել է մոտ 20-ական կգ պարենամթերք։ Ընտանիքներն ընտրվել էին կարիքների գնահատման հիման վրա որպես առավել խոցելի և կարիքավոր՝ հիմնականում բազմանդամ և բազմազավակ, միայնակ մայրերով, տարեցներով ընտանիքներ:

online classes Ashtarak

Կենտրոնը հոգևարոկանների հետ հանդիպումները և արվեստի դասընթացները նույնպես անցկացնում է հեռավար:

IMG 20200411 112108

Հաշվի առնելով COVID -19 -ի առաջացրած դժվարություները՝ «Նարեկ» ՀԿ - ն իր նախաձեռնությամբ աջակցություն է ցուցաբերել Արմավիր թեմի Քարակերտի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան հոգևոր մշակույթի կենտրոնում գործող նախակրթարանի 40 սաների՝ բաժանելով հիգիենիկ պարագաներ և գրենական պիտույքներ:

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի աջակցությամբ գործող Հայ Առաքելական Եկեղեցու Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնը շարունակում է աշխատել հասարակության տարբեր խմբերի կարիքավոր ընտանիքների հետ: Տարեցների, դեռահասների ու նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի և հոգածության ծրագրերով շահառուները չեն գալիս կենտրոն, բայց աշխատանքը շարունակվում է հեռավար: Կենտրոնը դպրոցականներին օգնում է հեռավար դասապատրաստման աշխատանքներում, սոցիալական մանկավարժը մշտապես աշխատում է ծնողների ու երեխաների հետ՝ ապահովելով հեռավար մանկավարժական ու սոցիալական աջակցությունը, իսկ դաստիարակը աշխատում է նախակրթարանի երեխաների հետ:

IMG 9394Պետական աջակցման ծրագրերի հարցում առաջացած թյուրըմբռումների ժամանակ նույնպես Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնը օգնում է խորհրդատվությամբ:

IMG 9428
Մայր Աթոռի ֆինասավորմամբ՝ կենտրոնի աշխատակիցներն այս օրերի ընթացքում կամավոր սկզբունքով պատրաստել են սննդամթերքի փաթեթներ: Նրանք նպարեղենի ու անհրաժեշտ սննդի փաթեթ են տրամադրվում Գյումրիի 200 ընտանիքի: Սրանից զատ՝ նաև Շիրակի թեմի միջոցներով հատկացվում են հիգիենայի պարագաներ:

IMG 9483
Եկեղեցու բարերաները ևս անմասն չեն մնում այս ամենից և իրենց օգնություն են առաջարկել: Նրանց աջակցությամբ ևս 50 ընտանիք ստացել է սննդամթերքի փաթեթներ:

IMG 9498
Շահառուների կարիքի գնահատման ու աջակցման համար Սոցիալ-կրթական կենտրոնը համագործակցում է մարզային ու քաղաքային իշխանությունների հետ՝ բացառելու համար կրկնակի օգնությունն ու ավելի թիրախային դարձնելով աջակցությունը:

IMG 9479
Միաժամանակ Շիրակի թեմը դիմել է տարբեր հիմնադրամների ու բարերարների, որպեսզի հնարավոր լինի ավելի շատ մարդկանց սատարել ու ապահովվել սննդամթերքով:

IMG 9411

Սրան զուգահեռ Կենտրոնում կանայք կարում են 5000 դիմակ: Իսկ Շիրակի թեմի առաջնորդարանի աջակցությամբ համայնքին օգնելու համար անկողնային պարագաներ են կարվում, որոնք հատկացվելու են մարզի հիվանդանոցների ստացիոնար բաժանմունքներին:

IMG 9505
Սա հիվանդանոցներին տրված միակ օգնությունը չէր Շիրակի թեմի առաջնորդարանից: Շիրակի թեմի Սոցիալ-կրթական կենտրոնը օրեր առաջ վերմակներ, հիգիենայի պարագաներ է նվիրել Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցին եւ Մոր և մանկան Ավստրիական հիվանդանոցին:

Avstriakan mor ev mankan hivandanoc 6

 

Կենտրոնի աշխատակիցները բացի իրենց հիմնական աշխատանքային գործառույթներից կամավոր հիմունքներով ներգրավված են իրականացվող բոլոր աշխատանքներին:

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը սիրով հրավիրում է մասնակցելու հակամարտությունների փոխակերպման նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական հեռավար դասընթացին: Դասընթացը կօգնի և կնպաստի Ձեզ՝

  • Ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ:
  • Զարգացնել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները:
  • Նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը:
  • Փոխել վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց դրական փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ:
  • Զարգացնել ոչ կոնֆլիկտային հաղորդակցման պրակտիկ հմտությունները:

 

 

Դասընթացներն անվճար են:
Դասընթացն անցկացվելու է 6-7 օր՝ շաբաթը 2-3 անգամ, 1 ժամ տևողությամբ: Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները կստանան էլեկտրոնային վկայականներ և կկարողանան մասնակցել կոնֆլիկների փոխակերպմանը և խաղաղության տարածմանը նվիրված փոքրածավալ ծրագրերին:

Մասնակցության ցանկության ներկայացնելու կարգը և վերջնաժամկետը`

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել այս հղումով փաստաթուղթը՝ մինչև ս.թ. ապրիլի 15-ը:

 

Դասընթացին կարող են մասնկացել 18-25 տարեկան երիտասարդները:

Դասընթացն իրականացվում է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

There is no translation available.

ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը սիրով հրավիրում է մասնակցելու հակամարտությունների փոխակերպման նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական հեռավար դասընթացին: Դասընթացը կօգնի և կնպաստի Ձեզ՝

  • Ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների ծագման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ:
  • Զարգացնել կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի վերլուծական ունակությունները:
  • Նպաստել կոնֆլիկտների ստեղծագործական փոխակերպման ոչ ստանդարտ ու նորարարական մտածելակերպի ձևավորմանը:
  • Փոխել վերաբերմունքը ինչպես կոնֆլիկտների ընկալման, այնպես էլ դրանց դրական փոխակերպման հնարավորությունների նկատմամբ:
  • Զարգացնել ոչ կոնֆլիկտային հաղորդակցման պրակտիկ հմտությունները:

 

Դասընթացներն անվճար են:


Դասընթացն անցկացվելու է 6-7 օր՝ շաբաթը 2-3 անգամ, 1 ժամ տևողությամբ: Դասընթացի ավարտից հետո մասնակիցները կստանան էլեկտրոնային վկայականներ և կկարողանան մասնակցել կոնֆլիկների փոխակերպմանը և խաղաղության տարածմանը նվիրված փոքրածավալ ծրագրերին:

Մասնակցության ցանկության ներկայացնելու կարգը և վերջնաժամկետը`

Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել այս հղումով փսատաթուղթը՝  մինչև ս.թ. ապրիլի 15-ը:

Դասընթացին կարող են մասնկացել 18-25 տարեկան երիտասարդները:


Դասընթացն իրականացվում է ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցիների միության (HEKS/EPER) աջակցությամբ:

Page 1 of 15

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436