Capacity Building

The objective of the capacity building programme of ART is to promote development of civil society by increased human and institutional capacity. Being one of the priority areas of ART work, capacity building, strengthens and supports conceptual growth and programme management of civil society organizations by systematic learning and tailor-made courses on a variety of fields including project cycle management, organizational development, strategy planning, monitoring, environmental care, HIV-AIDS, gender based violence, drug abuse and others.

Future Architect Carlos Kouloumian
13 Aug 2020
We would like to introduce you Carlos Kouloumian, a participant of the paid internship program, which is being implemented within the framework of the "Bright Future for Youth" project. Hello…My…
Men's awareness raising is important for the prevention of domestic violence
30 Jul 2020
WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) initiated a consultative meeting within the framework of the "Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it" project for those…
New professional internships for youth
25 Jul 2020
Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) with the fund of WCC Armenia Round Table Foundation announces second round of paid Internship program for youth in Armenia within the framework of the…
Paid-Internship program within the “Bright Future for Youth” Project Launched
14 Jul 2020
Up to five months professional paid-internships launched within the “Bright Future for Youth” project for 21 Syrian-Armenian, Iranian-Armenian and local students of 3rd and 4th year and recent graduates (past…
"Biblical Approach on Domestic Violence" training for the priests and social workers
07 Jul 2020
As a result of cooperation of WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) and the Bible Society of Armenia a project "Let's prevent together the consequences of pandemic and infodemia"…
With Love and Care We will win the Crisis Soon
06 Jul 2020
WCC Armenia Round Table Charity Foundation implements special programmes aimed at the overcoming of #COVID_19 affects. If you want to join these programmes, please visit roundtable-act.am and make a donation…
Հակամարտությունների փոխակերպման դասընթաց Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի  վերապատրաստած մասնագետից
30 Jun 2020
There is no translation available.Տեղի ունեցավ «Հակամարտությունների փոխակերպում» թեմային նվիրված գործնական հեռավար դասընթացը։ Այն վարում էր ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի օգնությամբ վերապատրաստում անցած՝ Կլոր սեղանի հակամարտությունների փոխակերպման ոչ…
Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it
08 Jun 2020
WCC Armenia Round Table Charity Foundation (ART) initiated a training course within the framework of the "Church Combatting Domestic Violence and Promoting Men’s Engagement in Addressing it" project for the…
Armenia Round Table Charity Foundation and “Aleppo” NGO Respond to the Scholarship Needs of Students in Armenia
04 Jun 2020
The Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) within the framework of the “Bright Future for Youth” project provided scholarships to 46 young students studying in Armenian universities. The project is funded…
Գավառի կենտրոնը դասընթացներն անցկացնում է հեռավար
22 Apr 2020
There is no translation available.Գեղարքունյաց թեմի Գավառի համայնքային կրթական կենտրոնը, ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված, խմբակների աշխատանքը և դասընթացները տեղափոխել է առցանց հարթակ։ Անգլերենի դասապատրաստման խմբակն առավել քան անհրաժեշտ էր այս օրերին՝…

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436