Emergency Preparedness and Response

As a member of ACT Alliance ART emergency programme aims to contribute to increasing resilience of the affected society mainstreaming Community Based Psychosocial Support (CBPS) approach in response activities and strengthening disaster response preparedness of its partners. ART works to overcome poverty and reduce the risks of future disasters, cope with for emergencies and be better prepared.

Բիզնես գործընկերների հավաքագրման մրցույթ
01 Feb 2020
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը շարունակում է «ՀՀ-ում փախստական սիրիահայերի կենսապայմանների բարելավում» ծրագիրը, որի շրջանակներում պլանավորում է ստեղծել հրուշակեղենի արտադրամաս, որտեղ կաշխատեն հաջողությամբ մասնագիտական վերապատրաստում անցած…
Future Interior Designers, Shaghig and Gali
30 Dec 2019
Shaghig Juharyan and Gali Baboghli, participants of professional paid-internships within the framework of the "Better Future for Syrian-Armenian Youth" project, are having an internship at “Ashn Project” architectural company. Gali…
Project Manager Intern Rita Keshishian
30 Dec 2019
The next participant of professional paid-internship program, which is being organized within the framework of the “Better Future of Syrian-Armenian Youth” project, is Rita Keshishian, who is doing her internship…
Kevork, Palig and Sarin Talk About Their Internship
30 Dec 2019
Kevork Kazanjian, Palig Keheayean and Sarin Jenanian are the participants of the two-month paid-internships for Syrian-Armenian students and graduates organized within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth”…
Nora Toprakji: Profession-Architect
24 Dec 2019
“I am from Aleppo, Syria. In 2011 because of Syrian war, with my family I moved to motherland Armenia,”- says Nora Toprakji, our next participant of professional paid-internship program, which…
Jirair Joubalian: First Step to Successful Caree
17 Dec 2019
A two-month paid professional internship program launched for 15 Syrian-Armenian youth within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project, funded by the WCC Armenia Round Table Foundation…
Professional Internships Launched within the Frameworks of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” Project
17 Dec 2019
A two-month professional paid-internship program has been launched within the framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project, for 15 Syrian-Armenian youth studying in Armenian state universities. The project…
"The role of the Round Table Foundation is important and significant in the response to community development, peacebuilding and emergencies", Karekin II Catholicos of All Armenians
10 Dec 2019
During the year-end annual meeting, the WCC Armenia Round Table Foundation summed up its activities in 2019. The meeting was held on December 10, in the central hall of the…
Animation & Video Editing Training Courses within the Framework of “Better Future for Syrian-Armenian Youth” Project
03 Dec 2019
“Adobe After Effects” video editing program course launched within the framework of the “Better Future for Syrian Armenian Youth” project, funded by the WCC Armenia Round Table Foundation and implemented…
Կլոր սեղան հիմնադրամի հոգաբարձուները քննարկել են ընթացիկ ծրագրերը
09 Oct 2019
There is no translation available.Տեղի ունեցավ ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստը՝ խորհրդի նախագահ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանի նախագահությամբ: Նիստի մեկնարկին Կլոր սեղան հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Ծովինար…

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436