Peace Building

ART works to increase public awareness on peace and conflict transformation through joint efforts and opinion exchange between CSOs, media, opinion leaders and peace ambassadors. To this end, ART pays special attention to building youth and CSOs capacity in conflict transformation and offers alternative view and vision of peace.

Award Ceremony of Fresco 2020 Internationfl Film Festival held in Yerevan
31 Aug 2020
The 7th Fresco International Festival of Contemporary Art and Contemporary Films created a cultural holiday from August 22 to September 1, holding film screenings-discussions, concert programs և online meetings. The…
"Fresco" modern arts and film festival kicked off seventh time
24 Aug 2020
“Fresco” modern art and spiritual films festival this year is held with a special format. The launch was given in the city Berd of Tavush region, which borders with Azerbaijan.…
Public Statement on peace and human rights along the Armenia-Azerbaijan border. ACT Alliance
07 Aug 2020
“ACT Alliance welcomes the cessation of direct military action on the Armenian-Azerbaijan border last month. We urge the parties of the conflict to continue to respect the ceasefire and de-escalate…
Հակամարտությունների փոխակերպման դասընթաց Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի  վերապատրաստած մասնագետից
30 Jun 2020
There is no translation available.Տեղի ունեցավ «Հակամարտությունների փոխակերպում» թեմային նվիրված գործնական հեռավար դասընթացը։ Այն վարում էր ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի օգնությամբ վերապատրաստում անցած՝ Կլոր սեղանի հակամարտությունների փոխակերպման ոչ…
Քննարկվել են ընթացիկ ծրագրերը և նախանշվել անելիքները
27 Jun 2020
There is no translation available.Հունիսի 26-ին տեղի ունեցավ աշխատանքային խմբի հանդիպում ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ՀԿՍ-ի աշխատակիցները,  խորհրդատու-փորձագետներ Տ․ Վահրամ քահանա…
16 Young People of Shirak Diocese Were Trained During a Conflict Transformation Course by Armenia Round Table Charity Foundation
22 May 2020
The second online training of the informal educational course on conflict transformation with the youth of Shirak region was held during May 17 to 19 on the initiative of Armenia…
Կոնֆլիկտների փոխակերպման առցանց դասընթացն ընթացավ հաջողությամբ
08 May 2020
There is no translation available.Ապրիլի 28-ից մայիսի 6-ը ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի նախաձեռնությամբ Տավուշի մարզի երիտասարդների համար անցկացվեց հակամարտությունների փոխակերպմանը նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի՝ այս անգամ հեռավար հանդիպումը:…
Տավուշի մարզում հեռավար դասընթացի հայտարարություն
08 Apr 2020
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը սիրով հրավիրում է մասնակցելու հակամարտությունների փոխակերպման նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական հեռավար դասընթացին: Դասընթացը կօգնի և կնպաստի Ձեզ՝ Ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների…
Շիրակի մարզում հեռավար դասընթացի հայտարարություն
08 Apr 2020
There is no translation available.ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամը սիրով հրավիրում է մասնակցելու հակամարտությունների փոխակերպման նվիրված ոչ ֆորմալ կրթական հեռավար դասընթացին: Դասընթացը կօգնի և կնպաստի Ձեզ՝ Ստանալ բազային գիտելիք կոնֆլիկտների…
Կլոր սեղան հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը գումարեց 2020 թ. առաջին նիստը
12 Mar 2020
There is no translation available.Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգ Զ Չորեքչյան դահլիճում տեղի ունեցավ ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան (ՀԿՍ) հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի 2020 թ. առաջին նիստը: Այն նախագահում էր ՀԿՍ…

Gallery

Contact us

[spmap lat="40.1607368" lng="44.2907935" zoom="15" height="60" maptype="ROADMAP"]

Address: Mother See of Holy Etchmiadzin, Etchmiadzin 1101, Armenia

Tel.: +374 10 517-157
Tel.: +374 10 517-216
Fax: +374 10 517-436